Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Permanently REST API

Mô tả

This plugin allows to disable permanently REST API on WordPress 4.7+

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/disable-permanently-rest-api directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” screen in WordPress
  3. That’s all folks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Permanently REST API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

  • Test on WordPress 5.0.

0.1.0

  • First release.