Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: Disable Media

Mô tả

This Plugin Will Disable Media Uploader Button of WordPress Editor

. If you like this, Please rate it.

Cài đặt

  1. Upload disable-media.php to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: Disable Media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp