Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Lightning Headfix

Mô tả

This is a plug-ins that disable the headlix of the theme “Lightning”.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Lightning Headfix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp