Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable File Editor

Mô tả

This plugin will disable file editing tool in your WordPress admin panel.

Cài đặt

  1. Download and extract this plugin to wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress and enjoy !

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Every one should use this plugin to disable file editing mode in WordPress admin panel.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable File Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.4

  • Tested on WordPress 5.2.3

1.3

  • Tested on WordPress 4.9.6

1.2

  • Tested on WordPress 4.7

1.1

  • Tested on WordPress 4.4

1.0

  • Initial release