Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable WordPress Events and News Dashboard Widget

Mô tả

This plugin automatically disables WordPress Events and News widget from the dashboard. By removing, you also prevent all external requests widgets makes so that it can work.

It is a very lightweight, it has no settings, just activate it and it works immediately.

And it’s on GitHub.

Đánh giá

9 Tháng Năm, 2019
I think a way to delete it along time ago , and now i found this , perfect <3 Thanks you & keep update this plugin
15 Tháng Mười Một, 2017
Disabling the events and news dashboard widget, has minor gains on wp-admin load times.
30 Tháng Sáu, 2017
Thank you for this! This new feature of WordPress kept generating warnings, reporting connection errors to their servers. It is good to get rid of both the log messages and the all those useless connections.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable WordPress Events and News Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Disable WordPress Events and News Dashboard Widget” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Disable WordPress Events and News Dashboard Widget” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.