Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Default Lazy Loading

Mô tả

Install, activate, and it’s done.

If you want to disable WordPress’ default lazy loading feature, just install and activate this plugin. No extra settings involved.

Sometimes you may want to disable WordPress’ default lazy loading feature and use a third party lazy loading plugin to have better control over lazy loading images on your WordPress sites. Whatever the reason, if you want to disable native lazy loading, this plugin is for you.

Lazy Load Images on WordPress Sites

WordPress Lazy Loading Tutorial

Installation Instruction

Install Disable Default Lazy Loading plugin just like the way you install any other WordPress plugin on your website. Only installing and activating the plugin is enough to disable default lazy loading. No extra settings involved.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Default Lazy Loading” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Disable Default Lazy Loading” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Disable Default Lazy Loading” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.