Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable WordPress Core Update Email

Mô tả

Disables the default notification email sent by WordPress for an automatic core update. Simply activate the plugin to disable the notification email 🙂

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload disable-wordpress-core-update-email directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the Facebook Comments settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable WordPress Core Update Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.