Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Blocks Widget Sidebar.

Mô tả

Description: Disables Gutenberg Block widgets Sidebar and restores the Classic widgets Sidebar .

Need Help?

Is there any feature that you want to get in this plugin?
Needs assistance to use this plugin?
Feel free to Contact us

Cài đặt

Make sure gutenberg is activated, then activate this plugin.

Hỏi đáp

How to disable widget block Sidebar editor of WordPress Gutenberg ?

just activate the plugin

Can I use the plugin without gutenberg ?

No. You cannot use without gutenberg editor since it’s an addon for gutenberg editor.

Does it work with any theme?

Absolutely! It will work with any theme where gutenberg editor works.

Will this plugin slow down my website speed?

No, the plugin don’t slow your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Blocks Widget Sidebar.” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version