Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Any Plugin Updates

Mô tả

“Disable Any Plugin Updates” plugin provides you with an easy way to Disable any plugin updates. It’s easy to used also user friendly.

Features And Options:

  • Simple, Clean and Beautiful plugin
  • User Friendly
  • Multiple Selection plugins
  • Disable and Enable both option are available

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install the plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server (in the /wp-content/plugins/ directory).
  2. Activate the “Disable Any Plugin Updates” plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to “Disable Plugin” menu and start Disable any plugin updates.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Any Plugin Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp