Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable adjacent rel links

Mô tả

When using reverse Nginx SSL proxy, Yoast SEO adjacent rel links always show up as http even if all other resources have turned https.

This plugin is to disable adjacent_rel_links to make that SSL padlock turn green.

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable adjacent rel links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.