Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Postlist Shortcode

Mô tả

Add the shortcode [postlist query="PostQuery"] to a page to enable an unordered list of links to posts matching the query.
Useful for designing custom homepages.

Cài đặt

  1. Upload ‘dirtysuds-postlist’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate Postlist shortcode through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In the page editor, add the shortcode [postlist query="_PostQuery_"] where PostQuery is a query that WordPress understands, like cat=3 to find all posts from Category 3.

Hỏi đáp

I have an idea for a great way to improve this plugin

Please open a pull request on Github

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Postlist Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.03 20141011

  • Bugfix

1.02 20141011

  • Make use of transients

1.00.20110226

  • First version
  • Works