Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Diigo Bookmarks Widget

Mô tả

Diigo Online Bookmarking Widget

Display bookmarks from Diigo in your sidebar. Uses Diigo API to fetch the bookmarks.

 1. First get an API key from here
 2. Use this key along with your username and password in the widget settings.
 3. Then click the “Test API” button to test the api response.
 4. Set widget options. You can mention the ‘User’ input to fetch bookmarks from a particular user or leave it empty to fetch any public bookmark.

Ảnh màn hình

 • Diigo Widget Settings
 • Widget Preview

Cài đặt

 1. Upload diigo-widget.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to Appearance->Widget and use ‘Diigo Widget’ on your siderbar
 4. Get your diigo API key from http://www.diigo.com/api_keys/new/
 5. Enter your Diigo account username and password

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Diigo Bookmarks Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp