Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Digital Product Support for Woocommerce

Mô tả

This plugin add extra product & price supported fields in single product in backend. These fields are also shown in single product page in frontend.
Extra custom fields add only in downloadable products.

Recommended Plugin

  • woocommerce

Links

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • Download Woocommerce Product Support plugin
  • Upload all plugin files in “wp-content/plugins/” directory
  • Install and activate the plugin from WordPress admin panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Digital Product Support for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp