Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Digital Checkout

Mô tả

Hide billing and shipping fields when the cart only contains virtual / digital products.

Requires Woocommerce and WordPress 4.0>

Cài đặt

  • Install using the WordPress “Add New Plugin” installer or upload the plugin files into the plugins folder.

  • Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Digital Checkout” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp