Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

digg widget

Mô tả

Displays your past 10 dugg stories and make it a widget.

Arbitrary section

Cài đặt

  • Upload digg.php to your ‘wordpress/wp-content/plugins’
  • Enable the plugin in your admin section
  • Add it to your sidebar

That’s it you’re done!

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“digg widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp