Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Diff Domain New Tab

Mô tả

Diff Domain New Tab checks your external links and open in new tab.

Features

  • Automatically checks all external links
  • open youtube , google, facebook, twitter or any social media in a new tab
  • keep your visitor on your site and never loose a single visitor again to external sites
  • choose what links to open in new tab or widnow.
  • your website links are filtered automatically

jQuery Plugin

https://github.com/basselAhmed/diffDomainNewTab

Thank you

Alaa Alhoseany
Wael Xman
Bassel Ahmed

1.2

update some data

1.0

Initial release

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Diff Domain New Tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp