Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dhivehi Keyboard

Mô tả

Adds keybord handler to the WordPress WYSIWYG editor to write Dhivehi text. By default dhivehi keyboard is enabled.

Cài đặt

Install

  1. Upload dhivehi-keyboard folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to any post edit page and start editing

Uninstall

  1. Deactivate Dhivehi Keyboard in the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  2. After Deactivation a ‘Delete’ link appears below the plugin name, follow the link and confim with ‘Yes, Delete these files’.
  3. This will delete all the plugin files from the server as well as erasing all options the plugin has stored in the database.

Hỏi đáp

How can I contact the plugin author?

Drop us a line at http://dhivehi.mv/contact/

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dhivehi Keyboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release