Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DH – is Coming Soon

Mô tả

Showing coming soon page to guest but not to admin.

Attention:

  • This plugin not responsive.

Ảnh màn hình

  • If “DH – is Coming Soon” active.
  • All settings on WP Dashboard.

Cài đặt

  1. Upload ‘dh-is-coming-soon’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to ‘DH plugin’ -> ‘is Coming Soon’ on left WP Dashboard for settings.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘dh-is-coming-soon’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to ‘DH plugin’ -> ‘is Coming Soon’ on left WP Dashboard for settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DH – is Coming Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.