Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DF Draggable

Mô tả

DF Draggable is a plugin for WordPress that enables you to make elements
draggable utilising jQuery UI draggable and jQuery UI Touch Punch adding support
for desktop and mobile browsers.

Features:
* Choose any element class to make draggable
* Choose the draggable element background colour whilst dragging
* Choose the area (container) which the element can be dragged around
* Choose to snap to other objects
* Choose an element to fix dragging functionality to.

Other Features:
* jQuery UI iFrame fix
* jQuery UI Touch Punch library to add draggable support to iPad/iPod/iPhone

Coming Soon:
* Run an action of “drop” of draggable element

Cài đặt

Upload the DF Draggle plugin to your blog, Activate it, Choose settings, You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DF Draggable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.13.2

  • updated init enqueue scripts

1.13.1

  • corrected description

1.13

  • added jQuery UI Touch Punch library

1.12

  • added iFrameFix option
  • added fix drag function to handle option

1.11

  • Fixed bring to front on drag for elements

1.1

  • Fixed file header notes problem

1.0

  • Specify the license is GPL v2 or later