Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dexonline Searchbox

Mô tả

Dexonline Searchbox is a WordPress plugin that adds a searchbox on the sidebar to easily look up Romanian words definitions on dexonline.ro. If you think that there are any improvements, you can find us on githib where you can contribute:

https://github.com/grigoroiualex/dexonline-searchbox-wp-plugin

Supported languages:

 • Romanian
 • English
 • French
 • German

Ảnh màn hình

 • Dexonline Searchbox on the sidebar of a plain Wordpress install.
 • Dexonline Searchbox, sidebar only.

Cài đặt

 1. Create a folder called dexonline-searchbox in /wp-content/plugins/ directory
 2. Upload the contents of the trunk folder to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Enjoy!

Hỏi đáp

How does it work?

Input the Romanian word that you would like to look up and then press Enter. You will be sent to dexonline where you can see its definition and related images, if available.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dexonline Searchbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Basic search by sending the user to dexonline website.
 • Input validation.