DevVN Snow

Mô tả

Christmas decorations for your website such as snowfall, Christmas bell scene, Christmas tree…

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DevVN Snow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fix tree left position

1.0.0

  • Update new plugin