Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Devinlabs Unit Conventer

Mô tả

This Widget is use for calculate the length and distance conversions. in form of centimeter, foot, inch, kilometer, meter, mile, millimeter, yard

Ảnh màn hình

  • Frontend Side Widget

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/devinlabs-unit-converter directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/devinlabs-unit-converter directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Devinlabs Unit Conventer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp