Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dev Share Buttons

Mô tả

Dev Share Buttons

Lightweight Social sharing buttons WordPress plugin built with performance, accessibility & privacy in mind.

Use it to share current post/page on:
– Twitter
– Facebook
– LinkedIn

Usage

The plugin adds a shortcode:

[dsb facebook="true" twitter="true" linkedin="true"]

To use the shortcode within the template, i.e. in the sidebar.php or single.php, you can use the following code:

<?php echo do_shortcode( '[dsb facebook="true" twitter="true" linkedin="true"]' ); ?>

Custom buttons order

You can configure the order of the buttons by changing the shortcode parameters order.

Disable plugin CSS

There is a checkbox in the plugin settings.

Upload custom icons

You can upload the custom icons in the plugin settings.

Can I use SVG icons?

Yes, you can! By default WordPress has SVG support blocked for security reasons. You can install a plugin to enable it (i.e. Safe SVG by 10up).

How to change the icon size, or layout of the icons to vertical?

Use CSS 😉

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dev Share Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dev Share Buttons” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dev Share Buttons” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added settings page
  • default SVG icons removed from the plugin

1.0.0

  • The first version released