Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dev Info Bar

Mô tả

A simple WordPress extension which adds itself to the admin bar, providing system information such as PHP, MySQL version and details of the WordPress being used.

Ảnh màn hình

  • WP Environment informations
  • Server Environment informations

Cài đặt

  1. Upload the files to the /wp-content/plugins/dev-info-bar/ directory or install through WordPress directly.
  2. Activate the “Dev Info Bar” plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dev Info Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • This release adds full support for WordPress 5.0

1.0.1

  • Fix missing CSS issue

1.0.0

  • First version.