Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Details Summary Block

Mô tả

The plugin will provide a collapsible HTML <details> block with a <summary> element that will be shown when the element is collapsed. Inside the details you can put as many paragraphs or code blocks as you want.

Requirements

  • PHP 5.6 or greater (recommended: PHP 7 or greater)
  • WordPress 5.0 or above (because of the Gutenberg editor)

Block

This plugin provides 1 block.

  • Details Summary Block

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Details Summary Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Details Summary Block” đã được dịch qua 7 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Details Summary Block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add block.json file

1.0

  • Initial release