Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DeMomentSomTres WP Admin GTM

Mô tả

DeMomentSomTres Google Tag Manager for WP-Admin allows to extend DuracellTomi’s Google Tag Manager into WP administration.

History & Raison d’être

We rebuilt [Masies del Penedès](http://www.masiesdelpenedes.com Cottages in Penedès, the land of wine and cava) website and provide users some administration functionality. As we needed to track user interaction with WordPress’Backoffice. The easiest and more functional way we found was to extend DuracellTomi to this area.

Cài đặt

This tools plugin can be installed as any other WordPress plugin.

It obviously requires [DuracellTomi’s Google Tag Manager](https://wordpress.org/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/ Google Tag Manager for WordPress).

No configuration required.

Hỏi đáp

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DeMomentSomTres WP Admin GTM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First release