Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DeMomentSomTres compatible VC & CPW

Mô tả

Sets Custom Post Widget post type to be public in order to make it compatible with Visual Composer.

After plugin activation, Custom Post (content_block posts) can be set to editable in Visual Composer settings.

This is based on http://www.jonahcoyote.com/use-custom-post-widget-visual-composer/

You can get more information about the component at DeMomentSomTres Digital Marketing

Cài đặt

  1. Install using the standard procedure.
  2. Activate the plugin.
  3. Update Visual Composer settings to included content_block.

This plugin requires Visual Composer from WPBakery and Custom Post Widget to be installed and active.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DeMomentSomTres compatible VC & CPW” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release