Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DeMomentSomTres Acommodation

Mô tả

Features

  • Widget: Other accommodations on same type – creates a menu textual or grafical of other accommodations in the same type.

History & Raison d’être

Cài đặt

This plugin can be installed as any other WordPress plugin.

Usage

Requirements

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DeMomentSomTres Acommodation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

  • Other Accommodations widget bug solved: The widget failed to shown when no accommodation type selected for the accommodation being shown.
  • 4.1 compatibility checked

1.2.1

  • Widget names changed to group them
  • 3.9 compatibility checked

1.2

  • SEO slug for accommodation type defined

1.1

  • Bug on other accommodations widget links

1.0

  • Initial version translation ready