Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delete Old Comments

Mô tả

The plugin will allow you to setup a task to run periodically to check for comments older than a specific age and send them to trash or delete them permanently from the database.

Credits

Ảnh màn hình

  • Options added to the Discussion settings page.

Hỏi đáp

Where can I find the settings for this plugin?

The plugin will add the options to the ‘Discussion’ settings page.
Settings > Discussion.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delete Old Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Delete Old Comments” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Delete Old Comments” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

v.1.0.0

  • Initial Release