Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delete Custom Header

Mô tả

WordPress 3.0+ is great. It shows you your uploaded header images.
It’s too bad it doesn’t let you delete them as well!
The answer is here with a simple yet extremely useful little plugin called Delete Custom Header.
Unlike WP’s “Remove Header” button, this plugin completely removes the header image data
from the database and the files from the server.

For themes with a header option, like Twenty Ten, Twenty Eleven, etc.

Ảnh màn hình

  • A screenshot from the admin Header page

Cài đặt

Just upload, install and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delete Custom Header” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp