Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delete All Pending Comments

Mô tả

The ‘Delete All Pending Comments’ plugin is built to help you to delete all the pending comments from your database easily.

Cài đặt

Just a standard installation required.

1.a Plugins > Add New > Upload > ‘delete-all-pending-comments.zip’ – Install Now

1.b Unzip & Upload ‘delete-all-pending-comments’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  2. Find the plugin in the ‘Comments’ menu

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delete All Pending Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stable plugin released