Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delete All Comments Easily

Mô tả

The Plugin Helps you in Deleting All the Comments (Approved,Pending,Spam and Trashed Comments) From your WordPress Site or you can Just Delete All the Pending Comments.

Tools > Delete All Comments Easily

Please Take Backup of Your Database, before using the plugin.

Ảnh màn hình

 • Plugin Options

Cài đặt

Standard installation required.

 1. Upload the Downloaded Zip File ‘delete-all-comments-easily.zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin using the Plugin Tab in your WordPress Dashboard.
 3. Use the Plugin From Tools>Delete All Comments Easily.

Hỏi đáp

N/A

Installation Instructions

Standard installation required.

 1. Upload the Downloaded Zip File ‘delete-all-comments-easily.zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin using the Plugin Tab in your WordPress Dashboard.
 3. Use the Plugin From Tools>Delete All Comments Easily.

Đánh giá

Đọc tất cả 25 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delete All Comments Easily” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • Minor Changes, Edited depreciated values

1.2

 • No Changes Needed,Still Works Perfectly

1.1

 • No Changes Needed,Still Works Perfectly

1.0

 • Stable plugin released