Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delay Trivial CSS

Mô tả

Moves all styles which are not related to the current theme from section to footer

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delay Trivial CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp