Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Del-Post-Rev

Mô tả

This plugin allows you delete all post revisions.

Usage

  1. After activation plugin settings available on Del-Post-Rev settings page
  2. To just delete the current post revisions, click the button “Delete post revisions”

Cài đặt

Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
Activate plugin at “Plugins” administration page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Del-Post-Rev” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

28.02.2021

Full compatibility with WordPress 5.6, remove edit wp-config code