Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Default to bbPress Dashboard Style

Mô tả

bbPress includes a rather dashing green dashboard style. Unfortunately it needs to be manually enabled for each user before its visible.
This plugin makes the bbPress dashboard style the default across your entire WordPress install.

If you enable this plugin while bbPress is disabled (or not installed) it will display a warning message.

Ảnh màn hình

  • The Dashboard with bbPress's style enabled.

Cài đặt

  1. Upload bbpress-dash-default.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does this support Multisite

Yes. You can activate it on a sitewide or network-wide basis.

Does this work with bbPress 1.x

No. Only bbPress 2.0 and newer are supported.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Default to bbPress Dashboard Style” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.