Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Default Gravatar Sans

Mô tả

Disables default Gravatar.com avatar and redirection to gravatar.com servers, and allows to define a local default avatar image for users without avatar in his profile.

1.1.2

 • Bug fixes.

1.1.1

 • Bug fixes.

1.1

 • Compatible with WordPress 4.8.
 • Support for high resolution avatar images

1.0

 • Initial release.

Ảnh màn hình

 • Local Avatar URL input field on the Settings > Discussion page.

Cài đặt

 1. Install with the WordPress plugin control panel, or download the plugin, unzip and upload the extracted folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Change the URL option of the default Local Avatar under Settings > Discussion.

Hỏi đáp

N/A.

Installation Instructions
 1. Install with the WordPress plugin control panel, or download the plugin, unzip and upload the extracted folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Change the URL option of the default Local Avatar under Settings > Discussion.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Default Gravatar Sans” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp