Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Super Globals

Mô tả

Displays Super Global valiables for the current request.Like $_POST, $_GET, and $_COOKIE. Requires the debug bar plugin.

Ảnh màn hình

  • Displays.

Cài đặt

  1. Upload debug-bar-super-globals to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Super Globals” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • first release.