Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Remote Requests

Mô tả

An add-on for the Debug Bar plugin that will log and profile remote requests made through the HTTP API. This plugin requires the Debug Bar Plugin.

This plugin will add a “Remote Requests” panel to Debug Bar that will display the:

 • Request method (GET, POST, etc)
 • URL
 • Time per request
 • Total time for all requests
 • Total number of requests

Optionally, you can add ?dbrr_full=1 to your URL to get additional information, including all request parameters and a full dump of the response with headers.

Ảnh màn hình

 • Example output

Cài đặt

 1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Have any questions been asked of this plugin yet?

No.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Remote Requests” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

 • Improved error handling

0.1.1

 • Escaped all output
 • Added i18n functions
 • Improved efficiency when ?dbbr_full isn’t present in URL

0.1.0

 • Brand new