Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Elementor

Mô tả

This plugin will show you all the documents rendered on the current page, and their elements in nested accordions. It shows their unique element ID, type, and how long it took to render it and any children

As this is an extension to Debug Bar, it must be activated as well.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/debug-bar-elementor directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Load a page, and go to Debug in the top-right area of the admin bar, then Elementor

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0