Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar ElasticPress

Mô tả

Adds an ElasticPress panel to the Debug Bar plugin. Allows you to examine every ElasticPress query running on any given request.

Requirements:

Cài đặt

 1. Install ElasticPress.
 2. Install Debug Bar.
 3. Install the plugin in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar ElasticPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Support ElasticPress 3.0+

1.3

 • Add query log

1.2

 • Show query errors (i.e. cURL timeout)
 • Add ?explain to query if GET param is set

1.1.1

 • Only show query body if it exits

1.1

 • Improve formatting
 • Show original query args (EP 2.1+)

1.0

 • Initial release