Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Cache Lookup

Mô tả

Are you running an object cache like memcached? Want to see if cache is working?

Ảnh màn hình

  • The 'Cache Lookup'.

Cài đặt

Manual Installation

  1. Upload the entire /debug-bar-cache-lookup directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate Debug Bar Cache Lookup through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. When you activate the Debug Bar plugin, ‘Cache Lookup’ will be added to debug menu.

Hỏi đáp

Why would I need this?

Sometimes there are times when you need to verify that an object is being properly cached.
Instead of using WP CLI or other tools, you can look it up from within the Debug Bar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Cache Lookup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

  • Minor security update.

0.1.0

  • First release