Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DD Attachments

Mô tả

DD-attachments is the replacement of the default ‘featured image’ metabox. In DD-attachments you can manage
your attachments and featured images easily by drag and drop or pressing the ‘minus’ to un-attach.

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the dd-attachments directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure your attachments and featured image inside the post.

Hỏi đáp

Do you have ideas, questions or issues with DD-attachments? Please leave a message in the support forum.

Installation Instructions
  1. Upload the dd-attachments directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure your attachments and featured image inside the post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DD Attachments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Add plugin live