Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Docscloud

Mô tả

DocsCloud is a web-based software platform that allows you to simplify various documentation processes for you and your business.

With the native WordPress plugin, you can directly connect and embed the DocsCloud forms into your WordPress website. Before using the plugin, you need to create an account on the DocsCloud website (docscloud.io) and use the security credentials to connect your DocsClouad account and WordPress website. DocsCloud security credentials are available under the My Profile section in your DocsCloud account.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Docscloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – 1 Feb 2023