Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CFS Taxonomy Field Add-on

Mô tả

Adds a new field type to Custom Field Suite which lists terms in a given taxonomy. Supports the selection of single or multiple terms.

Follow development on GitHub

Cài đặt

Note: This plugin requires the Custom Field Suite plugin so please install that first

  1. Upload dbisso-cfs-taxonomy directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add a taxonomy field using the CFS interface

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Hello This plugin works good but not Compatible with the latest version so its not useful. Please need some solution for same. Thanks
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CFS Taxonomy Field Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Add .pot file for translations
  • Fix incorrect gettext domain

1.0.0

  • Initial release