Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DB Snapshot

Mô tả

If WP-CLI is available this plugin adds 2 new commands.
wp dbsnap
creates a snapshot of your database. No fuss, no muss…
wp dbsnapback
restores the snapshot. That simple…

If you need 2 different checkpoints you can name them
wp dbsnap db-before-i-do-something-sketchy
wp dbsnapback db-before-i-do-something-sketchy

Cài đặt

Manual Installation

  1. Upload the entire /db-checkpoint directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate DB CheckPoint through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Manual Installation

  1. Upload the entire /db-checkpoint directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate DB CheckPoint through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
Where are the db exports stored?

wp-content/checkpoint-storage/

Đánh giá

16 Tháng Mười Một, 2017
I am running this on my local VVV installs and it is sooo easy to test stuff that changes anything in the WordPress DB. take a snapshot and you have your “clean working wordpress” preserved. Test and revert to test again, and again, and again. Thanks for the great tool!!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DB Snapshot” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

  • Added a method to install the helper plugin.
  • Helper plugin adds a restore option to the admin bar.

0.1.1

  • Fixed a function name in the plugin class.
  • Fixed readme.txt formatting.

0.1.0

  • First release