Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Day Counter

Mô tả

This plugin enables you to create customized timelines and dates on WordPress pages and posts with a shortcode.

Plugin Features

  • Current Day and Date counter
  • Time and Date duration between two dates
  • 24/ 12-hour time format
  • Days, weeks till next birthday

Ảnh màn hình

  • eg. Shortcode on Tools

Cài đặt

  • Upload to the /wp-content/plugins/ directory. Or Directly upload from your Plugin management page.
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ Tools menu in WordPress
  • In the admin Tools menu you will see Day Counter

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Day Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp