Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

David’s Ultra Quicktags

Mô tả

This plugin adds up to four new buttons / links to the WordPress Editor panel. You can select to add a quicktag to easily insert:
Amazon item links
Amazon product searches
custom span class
custom div class

The settings pane allows you to enter defaults, as well as your own Amazon associate ID.

Ảnh màn hình

  • The first image screenshot-1.png shows the plain text / HTML editor version of the editing screen.
  • The second image screenshot-2.png shows the rich text / TinyMCE editor version of the editing screen.

Cài đặt

  1. Upload davids-utra-quicktags folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

I can’t get the TinyMCE (Rich Text) buttons to display!

Make sure that you have uploaded the entire contents of the davids-ultra-quicktags folder. If it still doesn’t work, drop me a line.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“David’s Ultra Quicktags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp