Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DateArchives

Mô tả

See the plugin page for more details on the plugin.

All development is done on GitHub. If you have ideas, enhancements, etc. feel free to fork the project and send a pull request.

For any issues please use the Issue Tracker.

Cài đặt

  1. Upload datearchives.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In your pages/posts call the plugin with [DateArchives]
  4. In your templates call the plugin with <?php echo DateArchives() ?>
  5. For more details (parameters) see the blog post

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DateArchives” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp