Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Date Translator

Mô tả

This plugin will help you to display date in any language.Using the option page user can translate dates to wanted language.

Using this you can add favicons to :

  • Translate Dates
  • Times

Ảnh màn hình

  • A post with translated date
  • Admin Panel
  • Admin Panel

Cài đặt

  1. Upload date-translator to the /wp-content/plugins/ directory

Note: Don’t change “date-translator” directory name

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Date Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin Created