Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Database Performance Monitor

Mô tả

Outputs some database query information on page load for logged in admins. Output is located as an html comment in the footer and also in the console.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
html comments has been cleaned by pagespeed or cloudflare.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Database Performance Monitor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp